Make your own free website on Tripod.com

Parti Sosialis Malaysia - Click for Home

PENGENALAN

Sifat dan peranan parti

Segala sifat dan tindakan parti memang berkisar kepada kemampuan parti menyatukan teori dan praktis iaitu kini melalui parti, teori (terjemahan sejarah berasaskan kepada hubungan manusia di dalam keadaan dan masa tertentu; menganalisis kapitalisma dan percanggahannya; dan memahami sejarah perjuangan kelas pekerja dalam tamadun dunia) dapat mendampingi praktis dan melalui parti amalan atau praktis (perjuangan mengubahkan keadaan dunia) dapat merangsang, mengarah, menguji dan akhirnya melaksanakan teori.

Perkara-perkara yang harus mendapat perhatian kita adalah parti:

 1. Sebagai Parti Pekerja
  • program yang mempunyai aspirasi sosialisma
  • tegur menegur (mengkritik dan dikritik) dari segi pemikiran dan kegiatan agar partai dapat berkembang dan mengukuhkan kedudukannya sebagai parti pekerja.

 2. Sebagai Barisan Hadapan
  • bukanlah menjadi segolongan elit yang terpisah dari kelas pekerja (rakyat biasa).
  • membimbing kelas pekerja dari dalam dan bukan dari luar.

 3. Sebagai Badan Perjuangan
  • tidak harus menganggap kepimpinannya terhadap kelas pekerja sebagai hak mutlak. Tetapi parti mesti membuktikan kewibawaannya untuk memimpin disertai dengan cadangan dan tindakan terhadap segala isu yang menimpa kelas pekerja, tidak kira sama ada isu ini dikaitkan dengan masalah di tempat kerja ataupun perkara yang berkaitan dengan politik dunia.
  • mesti membuktikan kemampuannya untuk berjuang habis-habisan mempertahankan hak kelas pekerja dan mereka yang tertindas.
  • Melengkapkan parti agar dapat sesuaikan diri mengikut keadaan semasa dan boleh bertukar haluan dari meja perundingan ke jalanraya (tindakan peridustrian) dan sebaliknya.
  • Ahli-ahli mestilah aktif dan sanggup berkorban demi mempertahankan hak generasi pada masa kini dan masa yang akan datang.

 4. Pemusatan Demokrasi
  • mampu menyatukan demokrasi dan memusatkan gerakan rakyat berasaskan kepada sifat pertentangan kelas yang wujud di dalam masyarakat.
  • demokrasi amatlah penting kerana sebenarnya partai bukanlah secara otomatik, menjadi tuan kepada kelas pekerja tetapi sebagai alat atau jentera pekerja untuk membebaskan kelas pekerja dari segala jenis penindasan.
  • Sekiranya tidak ada demokrasi dan perbincangan yang terbuka maka parti tidak dapat mengatur langkah untuk menyesuaikan diri dalam keadaan tertentu dan seterusnya tidak dapat memenuhi kehendak dan keperluan kelas pekerja.
  • Pemusatan amatlah penting kerana parti terpaksa berjuang habis habisan untuk menentang musuh (kapitalis) yang mempunyai birokrasi yang tersusun dan lengakap dengan teknologi perangnya.
  • Sekiranya tidak ada perpaduan di dalam perjuangan maka kegagalan tetap menjadi satu kepastian.
  • Parti bukanlah satu persatuan perbahasan (‘debating society’). Maka itu demokrasi diamalkan untuk membolehkan ahli-ahli berbincang antara satu sama lain agar dapat mencapai satu persetujuan. Keputusan ini pula dikuatkuasakan atau di pusatkan secara tersusun dan padu.

 5. Kebebasan Partai
  • bergerak berasaskan kepada prinsip sosialisma dan memperjuangkan hak kelas pekerja yang memang mepunyai sejarah yang teristimewa.
  • tidak sekali lagi mengorbankan kebebasannya kepada apa jua kuasa politik lain yang berunsur borguis, reformis dan diktator.
  • Ini tidaklah bermakna partai tidak boleh bekerjasama, berkompromi, mengadakan perjanjian sementara dll. Dengan badan-badan lain. Tetapi parti tetap berhak untuk mengkritik, memperjuangkan pendirian politiknya dan bergerak sebagai satu badan yang bebas.
  • Tidak membenarkan dirinya secara mudah diperdayakan dengan unsur cauvinis, mengagungkan individu tertentu ataupun mudah terpengaruh dengan golongan reformis kiri yang cuba membayangkan sifat radikal.

 6. Berperanan Menyatukan Kelas Pekerja
  • parti adalah badan barisan hadapan yang mesti mengekalkan kebebasannya dan peranannya adalah untuk menyatukan kelas pekerja.
  • Mesti menentang segala usaha yang memecah belahkan perpaduan kelas pekerja seperti pemisahan kaum, mengagongkan tempat kelahiran, antara wanita dan lelaki, antara mahir dengan tidak mahir, antara yang bekerja dan yang menganggur, antara muda dan tua dll., yang sengaja di tonjolkan oleh golongan kapitalis dan kuncu-kuncunya untuk mengekalkan kuasa mereka.
  • tidak seharusnya menjadi batu penghalang kepada perpaduan kelas pekerja yang berjuang menentang kapitalis serta pemimpin politik yang menjadi tali barutnya.
  • Hubungan parti dengan berbagai haluan politik yang wujud di dalam kalangan kelas pekerja adalah bersifat ‘berbaris secara berasingan dan bertindak secara satu’.
  • Walaupun kelembaban pekerja-pekerja tertentu dapat melemahkan program dan dasar yang sedia ada namun begitu partai tidak seharusnya membelakangkan golongan ini dan berusaha dengan lebih gigih lagi untuk mendampingi mereka ini. Ini bermakna partai harus berusaha mendekati kesatuan sekerja; bekerjasama dengan partai sosial demokrat menentang partai borguis; dan menyertai dalam pilihanraya serta menggunakan masa keemasan ini untuk berkempen untuk memepengaruhi bakal pengundi dan orang ramai.

 7. Program Pendidikan
  • melatih pemimpin sosialis agar mampu membuat keputusan berasaskan kepada analisis yang jitu terhadap keadaan yang berlaku di dalam masyarakat.
  • melatih lebih ramai lagi lapisan pekerja yang berupaya menyatukan teori dan praktis dan memahami perjuangan kelas pekerja secara menyeluruh dan mengatur langkah untuk mengatasinya.
  • Gigih menterjemahkan dan memudahkan teori kepada bahasa yang senang difahami di dalam media massa dan disertakan dengan pelbagai misalan, amalan dan pengalaman.
  • Harus belajar dari rakyat dan disamping itu mengajar mereka.

 8. Penyatuan dan Menguasai Keadaan.
  • harus berusaha menyatukan semua kekuatan dari mereka yang tertindas untuk menentang kapitalisma di bawah kepimpinan kelas pekerja.
  • menyatukan golongan pekerja di bandar dengan petani di luar bandar agar dapat saling membantu.
  • Memberi sokongan kepada segala tuntutan yang adil oleh golongan yang tertindas dan disamping itu meyakinkan mereka bersatua di dalam perjuangan ini.
  • Meyakinkan lagi kelas pekerja bahawa mereka berupaya menjadi barisan hadapan di dalam perjuangan ini dan sekaligus mengekalkan kepimpinan dan perjuangan yang berterusan.
  • Parti menjadi kukuh dan berwibawa untuk memimpin sekira ianya sentiasa berusaha mendapatkan sokongan dari kelas pekerja.

 9. Kelas Antarabangsa
  • kelas pekerja di dalam negara tertentu menjadi lebih kukuh lagi apabila ianya dapat bersatu dan mendapat sokongan di peringkat antarabangsa dan akhirnya menjadi satu gagasan partai antarabangsa untuk menentang golongan kapitalis yang menjadikan dunia ini sebagai kawasan taklukannya.

-- DOKUMEN ASAS PARTI SOSIALIS MALAYSIA --

Click for Home

© 2000 Parti Sosialis Malaysia. Webspace developed by the Sasquatch Monkey Co..